Απόσταξη κρίσης και Πράσινος Τρύγος προς εφαρμογή

Απόσταξη κρίσης και Πράσινος Τρύγος προς εφαρμογή

Απόσταξη κρίσης και Πράσινος Τρύγος προς εφαρμογή

Ημερομηνίες υποβολής, επιλεγμένες ποικιλίες, αποζημιώσεις

Ευχάριστες ειδήσεις για τον Έλληνα αμπελουργό δρομολογούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη καθώς ο Υπουργός κος Μάκης Βορίδης είναι αποφασισμένος να δώσει λύση στα προβλήματα του αμπελοοινικού τομέα.

Προχωρά η εφαρμογή της απόσταξης κρίσης και του Πράσινoυ Τρύγου που είναι μέτρα που θα ανακουφίσουν τον αμπελουργό , αν ληφθεί υπόψιν από τους αρμοδίους, ότι έχει ολοκληρωθεί όλη η καλλιεργητική διαδικασία και έχουν γίνει έξοδα για επιπλέον ψεκασμούς λόγω βροχοπτώσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iterranews.gr η υπουργική απόφαση του Πράσινου τρύγου έχει ήδη υπογραφεί από τον κο. Βορίδη καθώς εγκρίθηκε το μέτρο στήριξης από την Ευρωπαική Ένωση στις αρχές Ιουνίου.

Αναφορικά με την απόσταξη κρίσης η οποία έχει μπλοκάρει στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάφορους λόγους, ο Υπουργός έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να είναι έτοιμη η υπουργική απόφαση με την οποία θα εφαρμοστεί η απόσταξη κρίσης στο εσωτερικό και κυρίως στην πληροφορική να μπορεί να λάβει και να εξυπηρετήσει τα αιτήματα χωρίς προβλήματα στο σύστημα.

Στόχος είναι η χώρα να είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει άμεσα και αποτελεσματικά τον παραγωγό αφού o τρύγος σε κάποιες περιοχές ξεκινά στα μέσα Αυγούστου και τα οινοποιεία θα πρέπει να είναι σε θέση να παραλάβουν τους όγκους της φετινής χρονιάς που φαίνεται να είναι καλή.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΡΥΓΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Πρώιμη συγκομιδή ορίζεται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια.

Αυτό σημαίνει ότι θα μπλοκάρεται ο αριθμός του αμπελοτεμαχίου και θα απαγορεύεται η εμπορική δραστηριότητα έστω και μέρους του τεμαχίου για την περίοδο που ο παραγωγός θα επιλέξει την πρώιμη συγκομιδή. Αμέσως μετά το κωδικός θ’ αποδεσμεύεται.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αφορά την αμπελουργική περίοδο 2019 -2020, ενώ η ημερομηνία ελέγχων που είναι η 31η Ιουλίου επεκτείνεται κατά παρέκκλιση με την ψήφιση των σχετικών Εκτελεστικών Κανονισμών 532/2020 και 600/2020 της Επιτροπής, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2020.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 39 – Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι:

β) να εξασφαλίζει κατ’ αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία,
γ) να σταθεροποιεί τις αγορές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικό στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να αποφευχθεί η κρίση στην αγορά.

Το μέτρο έχει σα στόχο το 70% των εγκεκριμένων αιτήσεων ν’αφορούν εκμεταλλεύσεις ίσες ή μεγαλύτερες των 30 στρεμμάτων. Με την έννοια εκμετάλλευση εννοούμε το σύνολο των αμπελώνων του παραγωγού που κατέχουν άδεια φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.

Όπως ορίζεται στο σημείο 1(α) του άρθρου 2 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα είναι εν δυνάμει δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαχειριστής του αμπελώνα πρέπει να είναι καταχωρισμένος στο Αμπελουργικό Μητρώο ως ο αμπελοκαλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα σε περίπτωση που το αμπελουργικό μητρώο παρουσιάζει διαφορές λόγω κληρονομικής διαδοχής ή άλλης νόμιμης αιτίας, ο παραγωγός να ενημερώσει το αμπελουργικό το συντομότερο δυνατό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση όπου φαίνονται αναλυτικά τα αμπελοτεμάχια για τα οποία αιτούνται την ένταξη στο πρόγραμμα, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής μετά από σχετική ανακοίνωση που θ’ακολουθήσει στα τέλη Ιουνίου και περίπου ως τα μέσα Ιουλίου.

Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής έως το τέλος Ιουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας συμπληρώνουν αναλυτικό πίνακα με τους απορριπτόμενους και τους επιλέξιμους παραγωγούς με φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας, με τις ποικιλίες, τις εκτάσεις και το ύψος επιδότησης ανά αγροτεμάχιο, ανά αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων της κατάταξης στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Η αξιολόγηση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και τα αποτελέσματα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τ

Η Διεύθυνση Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τ συγκεντρώνει όλα τα αποτελέσματα των αιτήσεων και προβαίνει σε κατάταξη αυτών κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας η οποία θ’ ανακοινώνεται από την αρμόδια υπηρεσία. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη συνέχεια προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων ένταξης στο πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής για κάθε αποδεκτή αίτηση που περιλαμβάνεται στην οριστική κατάταξη.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η διενέργεια του Πράσινου Τρύγου θα πραγματοποιηθεί για τις αμπελοοινικές περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης έως τις 31 Ιουλίου 2020 και για τις υπόλοιπες αμπελοοινικές περιοχές της χώρας έως τις 14 Αυγούστου 2020. Οι ημερομηνίες μπορεί να μεταβληθούν για λόγους διευκόλυνσης των παραγωγών.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής το αργότερο εντός τριών (3) ημερών των ως άνω ορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών πραγματοποίησης του μέτρου.

ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι επιτόπιοι έλεγχοι για την ορθή διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής από τους δικαιούχους, διενεργούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στο 100% των αμπελοτεμαχίων των αιτήσεων πληρωμής έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Με την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής αποστέλλουν τα αποτελέσματα στην αρμόδια αρχή πληρωμών τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) η υποβολή της αίτησης έχει γίνει εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων
β) η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
γ) το/τα αμπελοτεμάχια πληρεί/ούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που προβλέπονται στην απόφαση.
β) το σύνολο των τεμαχίων της εκμετάλλευσης να είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο
γ) δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και εκείνη της Ε.Ε, για δύο αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης στο πρόγραμμα.
δ) Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος
ε) είναι υποχρεωτική η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης
στ) το μέγεθος της φυτεμένης έκτασης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016
ζ) Η φύτευση έχει πραγματοποιηθεί πριν το έτος 2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/1149 της Επιτροπής, δεν χορηγείται στήριξη για τους παραγωγούς με παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 479/2008 και στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, αντίστοιχα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες δράσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και ότι καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα πέραν της ορισμένης στην παρούσα απόφαση καταληκτικής ημερομηνίας, έτσι ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

οι δαπάνες που αφορούν την ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, με τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ή και άλλων χημικών ουσιών δεν είναι επιλέξιμη δράση.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Η αποζημίωση δεν θα καταβληθεί και στις παρακάτω περιπτώσεις. Αρχικά σε περίτπωση θεομηνίας ή δυσμενούς κλιματικού φαινομένου που μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία αφού τότε θα τρέξουν οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Στην περίπτωση πλήρους ή ολικής ζημίας μεταξύ της καταβολής της στήριξης πρώιμης συγκομιδής και της περιόδου συγκομιδής. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται οικονομική αποζημίωση ασφάλισης της συγκομιδής για την απώλεια εισοδήματος για την ήδη επιδοτούμενη έκταση.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ

Τα ποσά ενίσχυσης ανάλογα με τις ποικιλίες θα κυμανθούν από 170 έως 400 ευρώ ανά στρέμμα ανάλογα με το κόστος καλλιέργειας

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η μέθοδος υπολογισμού των ανωτέρω ποσών ενίσχυσης βασίζεται στον ακόλουθο τύπο:
Α = (Β*Γ) + Δ
Ε = Α*60%

Όπου:

Α = απώλεια εισοδήματος
Β = μέση απόδοση ποικιλίας σε όλη την χώρα
Η μέση απόδοση ορίζεται από τις δηλώσεις συγκομιδής που υποβλήθηκαν για το έτος 2019
Γ = μέση τιμή πώλησης της ποικιλίας ανά κιλό
Η μέση τιμή πώλησης προκύπτει από έρευνα αγοράς με βάση δειγματοληπτικά στοιχειά από τιμολόγια πώλησης σταφυλιών
Δ = ημερήσιο κόστος εργασίας για την απομάκρυνση της σταφυλικής παραγωγής πριν την ωρίμανση ανά στρέμμα
Για τον υπολογισμό του ημερήσιου κόστους εργασίας λαμβάνεται υπόψη η μέση απόδοση της ποικιλίας στο σύνολο της χώρας ως εξής:
I) Μέση απόδοση ποικιλίας ≤ 1,2 τόνους το στρέμμα όπου Δ = 30€
ΙΙ) Μέση απόδοση ποικιλίας > 1,2 τόνους το στρέμμα όπου Δ=50€
Ε= ποσό ενίσχυσης ανά στρέμμα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Στην περίπτωση που το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του συνόλου των εγκεκριμένων αιτήσεων ξεπερνά τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος, τότε για την κατανομή των κονδυλίων θα εφαρμοστούν κριτήρια προτεραιότητας που σχετίζονται με την ποικιλιακή σύνθεση. Για την απόδοση της συνολικής βαθμολογίας της αίτησης ανά Περιφερειακή Ενότητα θα υπολογίζεται η επιμέρους βαθμολογία του κάθε αμπελοτεμαχίου και το άθροισμα αυτό διαιρείται με τη συνολική εγκριθείσα αμπελουργική έκταση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα δίδεται προτεραιότητα σε παραγωγούς με βάση την συνολική εγκριθείσα έκταση στο εν λόγω μέτρο κατά φθίνουσα σειρά μεγέθους.

Για οποιοδήποτε αμπελοτεμάχιο το οποίο είναι φυτεμένο με δύο ή περισσότερες ποικιλίες, το ύψος της ενίσχυσης θα υπολογίζεται με βάση την ποικιλία με το χαμηλότερο ποσό ενίσχυσης, ανεξαρτήτου έκτασης που καταλαμβάνει και ισχύει για όλη την έκταση του επιλέξιμου αμπελοτεμαχίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται στο 100% των αμπελοτεμαχίων των εγκεκριμένων αιτήσεων κατόπιν υποβολής της αίτησης πληρωμής από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Οι προθεσμίες πληρωμών στους δικαιούχους διενεργούνται εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής έγκυρης και πλήρους ενδιάμεσης ή τελικής αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 25 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150. Δεν προβλέπεται διαδικασία προκαταβολών.