ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε ΥπΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε ΥπΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε ΥπΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε ΥπΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ:Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 187 θέσεις τακτικού προσωπικού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Πρόκειται για το διαγωνισμό 3Κ/2020, με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να αρχίζει την 1η Ιουλίου και να ολοκληρώνεται στις 17 του ίδιου μήνα.

Η κατανομή των θέσεων προβλέπει τις παρακάτω θέσεις και ειδικότητες:

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ, ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Αγροτικής Οικονομίας ή Αγροτικής οικονομίας και Ανάπτυξης),
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Εγγείων βελτιώσεων, εδαφολογίας και γεωργικής μηχανικής),
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων),
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Φυτικής Παραγωγής),
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής),
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής),
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Εγγείων βελτιώσεων, εδαφολογίας και γεωργικής μηχανικής),
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ,
ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ειδικότητας Νομικής),
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ,
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ,
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών),
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών),
ΠΕ11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ.
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ,
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής),
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής),
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών),
ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕ6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ,
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
ΔΕ2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
ΔΕ1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ,
ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΔΕ3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ,
ΔΕ6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, την οποπία μπορείτε να δείτε ολόκληρη εδώ.