Δυο νέες σημαντικές ημερομηνίες για την Απόσταξή Κρίσης 29/9 – 30/10

Απόσταξη κρίσης και Πράσινος Τρύγος προς εφαρμογή

Δυο νέες σημαντικές ημερομηνίες για την Απόσταξή Κρίσης 29/9 – 30/10

Δυο νέες σημαντικές ημερομηνίες για την Απόσταξή Κρίσης 29/9 – 30/10: Τροποποίηση της αριθμ. 1723/179088/3-7-2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764).

Τροποποίηση