Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις αορίστου χρόνου στην Τράπεζα της Ελλάδος

Θέσεις εργασιάς: Προσλήψεις άπο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις αορίστου χρόνου στην Τράπεζα της Ελλάδος

Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις αορίστου χρόνου στην Τράπεζα της Ελλάδος: Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 5Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) (Υπουργείο Υγείας) και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Όπως διαβάζουμε στο aftodioikisi.gr, οι υποψήφιοι/ες του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ που θα επιλεγούν θα έχουν ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης την δια των οχημάτων της Τράπεζας εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών αυτής, όπως ενδεικτικά, τη μετακίνηση των μελών της Διοίκησης, τη διενέργεια χρηματοαποστολών, τη μετακίνηση υπαλλήλων και τη διακίνηση υλικού και αλληλογραφίας μεταξύ των εγκαταστάσεων της Τράπεζας που βρίσκονται στην Αττική, καθώς και την εποπτεία των εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων. Επιπροσθέτως, οι υπάλληλοι της εν λόγω ειδικότητας καλύπτουν και ad hoc ανάγκες μετακίνησης υψηλόβαθμων στελεχών Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και οργανισμών του εξωτερικού που επισκέπτονται την Τράπεζα.

Οι υποψήφιοι/ες του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ που θα επιλεγούν θα έχουν ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης τον χειρισμό του τηλεφωνικού κέντρου του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας και την άμεση εξυπηρέτηση των αιτημάτων των καλούντων σε αυτό (ενδεικτικά: προώθηση τηλεφωνικών κλήσεων στους τελικούς αποδέκτες τους, παροχή πληροφοριών κ.λπ.).

Όλες οι θέσεις και τα κριτήρια εδώ:

document-1-3