ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 9 εκατ. ευρώ σε 16.849 δικαιούχους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 9 εκατ. ευρώ σε 16.849 δικαιούχους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 9 εκατ. ευρώ σε 16.849 δικαιούχους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 9 εκατ. ευρώ σε 16.849 δικαιούχους: Σε πληρωμή, η οποία αγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Συγκεκριμένα, από τις 12/6/2020 έως τις 15/6/2020 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε σε 16.849 δικαιούχους το ποσό των 8.980.686,34 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, οι πληρωμές αφορούν κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σε 9.172 παραγωγούς καθώς και πρόωρη συνταξιοδότηση.