ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 21 εκατ. ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 9 εκατ. ευρώ σε 16.849 δικαιούχους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 21 εκατ. ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 21 εκατ. ευρώ: Από τις 17/09/2020 έως τις 23/09/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 21.397.238,45 €. Αφορούν πληρωμές σε επενδύσεις- αμπελοοινικά, αναδιάρθρωση αμπελώνων, βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού, γενετικούς πόρους κ.α.

9bad92f6-bf8c-4d35-bf74-4caa0d12aaf1