Πράσινη Συμφωνία: Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ

Πράσινη Συμφωνία: Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ

Πράσινη Συμφωνία: Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ

Πράσινη Συμφωνία: Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ: Υπεγράφη σήμερα το Μνημόνιο Συμφωνίας για την πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ» (Clean Energy for EU Islands), σύμφωνα με σχετική ενημέρωση των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής από την Επίτροπο Ενέργειας, Kadri Simson.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της, τα νησιά της Ευρωπαϊκή Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να είναι πρωτοπόροι στην ενεργειακή μετάβαση και μάλιστα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θέτει τους πολίτες των νησιών στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης παρέχοντάς τους απτά οφέλη όπως είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και οι χαμηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας.

Επιπλέον, το Μνημόνιο συμβάλλει και στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης των νησιών χάρη στη βιώσιμη εκμετάλλευση των τοπικών πόρων, αλλά θα αποτελέσει και αρωγό των προσπαθειών για την οικονομικής ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι το μνημόνιο θεσπίζει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης στα ευρωπαϊκά νησιά, με απόλυτο σεβασμό στις διαφορετικές ιδιαιτερότητες κάθε νησιού. Επιπρόσθετα, ζητά και τη συνέχιση της Γραμματείας των Νήσων και υποστηρίζει τη συνεργασία για τον εντοπισμό κοινών λύσεων και βέλτιστων πρακτικών που θα βοηθήσουν τα νησιά που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν απλά σε νησιωτικό επίπεδο.

Αναφορικά με το ιστορικό της συμφωνίας, η ΕΕ θεωρεί ότι τα νησιά είναι σε ευνοϊκή θέση για την επίτευξη μίας επιτυχημένης μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Έχουν άφθονο δυναμικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και λύσεις ευελιξίας για τη δημιουργία τοπικών ενεργειακών συστημάτων απαλλαγμένα από άνθρακα.

Αναφέρεται ότι ήδη από τον Μάιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ξεκίνησε την Πρωτοβουλία για την «Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ» ως μέρος του πακέτου «Καθαρή Ενέργεια» με στόχο τη στήριξη των νησιών της ΕΕ στον τομέα του άνθρακα. Δημιουργήθηκε επίσης μια Γραμματεία για την Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ με σκοπό την υποστήριξη των νησιών της ΕΕ, καθώς και ένα φόρουμ για την Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ με σκοπό τη συμμετοχή ενδιαφερομένων και δημόσιων αρχών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Για το Μνημόνιο: Memorandum

Για την πρωτοβουλία Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ: Clean Energy for EU Islands initiative

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ ec.europa.eu

Φωτογραφία:SamosTimes.gr

Πηγή: energyregister.gr