Συμμετοχή του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) στην 7th European Soil Partnership Plenary Meeting

Συμμετοχή του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) στην 7th European Soil Partnership Plenary Meeting

Συμμετοχή του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) στην 7th European Soil Partnership Plenary Meeting

Συμμετοχή του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) στην 7th European Soil Partnership Plenary Meeting: Το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) συμμετείχε στην 7th European Soil Partnership Plenary Meeting που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης (Zoom Meeting) στις 10 Σεπτέμβρη 2020.

Η European Soil Partnership (ESP) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2013 κατά τη διάρκεια της δεύτερης Global Soil Week για να φέρει όλα τα δίκτυα και τις σχετικές με το έδαφος δραστηριότητες σε ένα κοινό πλαίσιο. Η Γραμματεία της φιλοξενείται στο Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ίσπρα της Ιταλίας. Η ESP είναι ανοιχτή σε Ινστιτούτα και ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους στην Ευρώπη.

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί Εθνικό Εστιακό Πόλο (National Focal Point) της ESP. Κάποιες από τις δράσεις της ESP που διεξάγονται ήδη στο Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών είναι η δημιουργία του Εθνικού Χάρτη Αλατότητας – Αλκαλίωσης των Εδαφών και του Εθνικού Χάρτη Δέσμευσης του Οργανικού Άνθρακα του Εδάφους.

Στην ατζέντα της 7th European Soil Partnership Plenary Meeting συζητήθηκαν οι δραστηριότητες που είτε έχουν πραγματοποιηθεί είτε είναι σε εξέλιξη σχετικά με τους πέντε Πυλώνες Δράσης. Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε αυτοί πυλώνες αφορούν:

1. Προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των εδαφικών πόρων για την προστασία του εδάφους, τη διατήρηση και τη βιώσιμη παραγωγικότητα

2. Ενθάρρυνση επενδύσεων και ευαισθητοποίησης της εκπαίδευσης για το έδαφος

3. Προώθηση στοχευμένης έρευνας για το έδαφος με επίκεντρο τα εντοπισμένα κενά και τις προτεραιότητες και συνέργειες με συναφείς παραγωγικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις ανάπτυξης

4. Βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των εδαφικών δεδομένων: συλλογή δεδομένων (παραγωγή), ανάλυση, επικύρωση, καταγραφή, παρακολούθηση και ενοποίηση με άλλα δεδομένα

5. Εναρμόνιση μεθόδων, μετρήσεων και δεικτών για τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία των εδαφικών πόρων