Όροι Χρήσης

NOMIKH ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η σελίδα iterranews.gr δημιουργήθηκε από τον κύριο Στέφανο Νικήτα ο οποίος είναι και ο διαχειριστής της σελίδας email :

Ο χρήστης ή επισκέπτης του ιστότοπου iterranews.gr με την είσοδο στη σελίδα, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις πρόνοιες που διαλαμβάνονται στο κείμενο που ακολουθεί χωρίς καμία εξαίρεση. Στην περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να απέχει από κάθε χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου και των υπηρεσιών του. Οι όροι χρήσης υπόκεινται σε μονομερείς τροποποιήσεις, που ισχύουν με την ανάρτηση τους . Στην περίπτωση τροποποίησης των όρων ο χρήστης θα ενημερώνεται κατά την είσοδο του στον ιστότοπο με νέο αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο θα πρέπει να συναινέσει με το πάτημα ενός κομβίου, για να προχωρήσει την πλοήγιση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο χρήστης του site www.iterranews.gr απαγορεύεται να αναπαράγει ή να κάνει χρήση των σημάτων και λογότυπων που αναρτώνται στον ιστότοπο. Ομοίως απαγορεύεται να τροποποιεί, να αντιγράφει, να μεταφράζει, να αναπαράγει, να πουλά ή δημοσιεύει, εκμεταλλεύεται ή να διασπείρει πληροφορίες , κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο και δεδομένα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.

Η παραβίαση των παραπάνω διατάξεων δύναται να επισύρει ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Το iterranews.gr προτείνει στον χρήστη της σελίδας μια προσωπική χρήση. Τα άτομα που θα θελήσουν ν’αναπαράγουν το περιεχόμενο της σελίδας ή μέρος αυτού προσκαλούνται να αποστείλουν μήνυμα στο διαχειριστή της σελίδας  στο [email protected] και να λάβουν την αντίστοιχη άδεια. Το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κ.λ.π., αλλά και των Yπηρεσιών που ανήκουν στο iterranews.gr αποτελούν ιδιοκτησία του κυρίου Στέφανου Νικήτα, στα οποία έχει πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η ανάρτηση τους στη σελίδα, δεν αποτελεί μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματος χρήσης τους και δε θα πρέπει να λαμβάνεται ως τέτοια. Ο χρήστης της σελίδας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει, μόνο προσωπική ή για εσωτερικές του ανάγκες, χρήση των υπηρεσιών του iterranews.gr και του περιεχομένου της σελίδας, που πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας του, χωρίς να τα διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους ακόμα και αν δε μεσολαβεί αμοιβή ή αντάλλαγμα. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τόσο του περιεχομένου της σελίδας όσο και των υπηρεσιών της  ή μέρους αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο ρητώς μη συμφωνημένο σκοπό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων υπόκειται σε νόμους στους οποίους η πολιτική του iterranews.gr συμμορφώνεται.

Η τήρηση του απορρήτου των επισκεπτών και χρηστών της σελίδας, είναι μεγάλης σημασίας.Για το λόγο αυτό έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει μια πολιτική απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων σας.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά μόνο για την κάλυψη των εσωτερικών μας αναγκών χωρίς να διαβιβάζονται, εν μέρει ή εν συνόλω, προς τρίτους. Εξαίρεση δύναται ν’αποτελέσει ΜΟΝΟΝ συμμόρφωση σε διατάξεις νόμου που ρυθμίζει ειδικά κάποια θέματα που απαιτούν- επιβάλλουν την συνεργασία μας.

Παραχωρώντας εκουσίως ο χρήστης, τα δεδομένα του, με την είσοδο στον ιστότοπο, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του στα πλαίσια της συναλλαγής και της απευθείας προώθησης παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, διατηρώντας τα δικαιώματά του εκ της ισχύουσας νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων – Καν.(ΕΕ) 2016/679 – άρθρα 13, 15, 16, 17, 18, 20,21.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του iterranews.gr, υπόκειται στους όρους της παρούσας όπως επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η αποστολή Newsletter στον χρήστη που έχει ζητήσει την αποστολή του, η δυνατότητα σχολιασμού και χαρακτηρισμού, η δημοσιευμένων στη σελίδα άρθρων από τον χρήστη, η δυνατότητα συμμετοχής του χρήστη σε διαγωνισμούς που διοργανώνει, η δυνατότητα προσωποποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών από τον χρήστη διέπεται από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στον Ιστότοπο είναι τα ακόλουθα:

Όνομα ή ψευδώνυμο χρήστη

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Φύλο Ημερομηνία Γέννησης

Διεύθυνση κατοικίας

Αριθμός τηλεφώνου

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Διεύθυνση IP

Δεδομένα σύνδεσης

To iterranews.gr δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών ή χρηστών του σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τo ίδιο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Το iterranews.gr  είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο χρήστης για λόγους στατιστικούς, για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του και για λόγους ενίσχυσης της σχέσης αλληλεπίδρασης με τον χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει με αίτημα του προς το διαχειριστή τα προσωπικά του δεδομένα, να ζητήσει τη διαχείριση και/ή τη διαγραφή τους.

To iterranews.gr μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Ιστότοπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies, παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP) και άλλα μέσα που εφαρμόζει η τεχνολογία και είναι σύμφωνα με το νόμο και τις εμπορικές πρακτικές.

Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το iterranews για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο διατίθεται με τη μορφή που παρουσιάζεται ως έχει και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. To iterranews υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου τις οποίες αποδέχεται ότι επιλέγει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, το iterranews δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Ομοίως η ομάδα του iterranews δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συνδεδεμένος δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών-χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια, βλαπτικά συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης – χρήστης και σε καμία περίπτωση η ομάδα του iterranews.

ΧΡΗΣΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι χρήστες του iterranews οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τους κώδικες συμπεριφοράς, κατά τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους που αφορούν τη διαφύλαξη του περιεχομένου της σελίδας

Όποιος χρησιμοποιεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης για τις Υπηρεσίες, οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Η πρόσβαση στις πληροφορίες γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη του χρήστη- επισκέπτη και είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές που διενεργούνται με τον προσωπικό του κωδικό, καθώς και για τη σύμφωνη με τους όρους παροχής τους χρήση των Υπηρεσιών της iterranews  που αντλούνται με τον κωδικό του πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός και δε με μεταβιβάζεται, ως εκ τούτου ο Επισκέπτης-Χρήστης απαγορεύεται να εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης των κωδικών πρόσβασής του.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Το iterranews παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών- χρηστών να οδηγηθούν στην σελίδα που επιθυμούν.

Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους, όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων όπως τους ορίζουν οι ιδιοκτήτες – διαχειριστές τους. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του iterranews.gr, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης- χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, διέρχεται στην ενέργεια αυτή με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

ΔΙΚΑΙΟ

Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων εν γένει τη χρήση του ιστότοπου, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.